– badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne ( praca na wysokości,  w hałasie, przy maszynach w ruchu, w polu jonizującym  na wózkach widłowych i in. )

– badania kierowców i kandydatów na kierowców

– orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych

– badania do licencji pracownika ochrony fizycznej/zabezpieczenia technicznego

– badania osób ubiegających się o posiadanie broni/posiadających broń

PERSONEL

Lek. med. Elżbieta Iwuć (lekarz chorób wewnętrznych, medycyna pracy)