Psychoterapia :

 • indywidualna
 • małżeńska / par
 • rodzinna
 • konsultacje

Oferujemy kompleksowa terapię uzależnienia od alkoholu, środków psychoaktywnych i innych uzależnień behawioralnych

            Zakres pomocy psychoterapeutycznej :

 • zaburzenia lękowe i depresyjne
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia zachowania
 • brak kontroli nad własnymi emocjami
 • interwencja kryzysowa
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia adaptacyjne
 • doświadczenie przemocy
 • doświadczenie osobistej straty
 • trudności w relacjach
 • problemy związane z własna identyfikacja płciową
 • rozwój osobisty
 • uzależnienie / uzależnienie osób bliskich
 • stres pourazowy

PERSONEL:

Mgr Elżbieta Dziewięcka (psycholog, biegły sądowy)

Mgr Julia Celban (konsultacje psychologiczne)