– leczenie chorób  obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego

– profilaktyka i leczenie udarów mózgu i stanów poudarowych ;

– diagnostyka neurologiczna chorób nowotworowych układu nerwowego

– leczenie bezsenności, stanów otępiennych, choroby Parkinsona

– kwalifikacja i skierowania do rehabilitacji neurologicznej

–  zaświadczenia i opinie lekarskie

PERSONEL