Choroby wewnętrzne (inaczej- interna) są nazywane królową nauk medycznych. Porady internistyczne dotyczą szerokiego wachlarza chorób zarówno z pogranicza kardiologii, endokrynologii, gastrologii, geriatrii, hipertensjologii  czy diabetologii.

Dobry internista znający swojego chorego  może być gwarantem wczesnego rozpoznania  choroby, prawidłowego leczenia i właściwej koordynacji zaleceń różnych specjalistów jak również długiego życia chorego.

PERSONEL

Dr n. med. Joanna Celban (specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog)

Lek. med. Malwina Wilk-Edelman (choroby wewnętrzne, gastroenterologia – w trakcie specjalizacji)

Lek. med. Marta Krawczyk (choroby wewnętrzne, pulmonologia)